עכשיו זה הזמן שלך גם לקבל מ WIGIG  – חבר שלך הוא חבר שלנו .
תכירי את WIGIG  לחברים שלך וקבלי 50 ₪ זיכוי לקניה הבאה ,בעבור כל חבר שלך שהצטרף ורכש אצלנו .

הקישור הבא הוא ייחודי לחשבון שלך בלבד ועל מנת להנות מההטבות, עליך להפנות אל האתר מקישור זה בלבד.
תוכל להעתיקו (copy+paste) לכל מקום ברחבי הרשת או להשתמש באייקוני השיתוף שמופיעים מתחת לקישור.

 

***תנאי שימוש: קבלת זיכוי של 50  ₪ מרכישה עתידית באתר ,לא כולל עלויות משלוח ,כאשר חבר או קרוב משפחה (“מוזמן”) קונה לראשונה בWIGIG בהנתן התנאים הבאים : (1)הרכישה של המוזמן בוצעה עלידי הזמנה שלך והמוצר נשלח אליו תוך 6 חודשים מהיום בו המוזמן  הוזמן עלידך (2) ההזמנה שלך נשלחה אל המוזמן תוך ערוץ מורשה המאושרים ונתמכים ע”י WIGIG .בהשתתפותך בתוכנית זו , הזמנת חברים , ובכדי לקבל את הזיכוי הינך מצהיר ומתחייב כי כל אדם שמקבל הודעת דואר אלקטרוני מסחרית כתוצאה מההפניה שלך הוא חבר או בן משפחה שלך,WIGIG יכולים לפי בקשה שלהם לבקש ולקבל ראיות התומכות בכך, במיוחד במספר גדול של הזמנות, אי יכולת לספק הוכחות אלו יביאו על פי שיקול דעתה הבלעדי של WIGIG לביטול הזמנות אלו. (3) הזיכוי יהיה תקף ל 6 חודשים מיום קבלתו (4) הזיכוי חייב להיות ממומש בקניה אחת בלבד , לא ניתן להשתמש במספר זיכוים ברכישה אחת,ויהיה כפוף להגבלות על מוצרים והחרגות לפי שיקול דעתה של t (4) WIGIGאין כפל מבצעים,הזיכוי הוא אישי ואינו ניתן להעברה . הזיכוי לא יהיה ניתן למימוש אם המוזמן ביטל או החזיר את הזמנתו(5)אם המוזמן אינו ממלא את הוראות ההפניה כפי שנשלחו אליו ולא השתמש בערוצים הנדרשים כפי שהופיעו בהזמנה אז כי לא תוכל לקבל את הזיכוי ול WIGIG  לא תהיה כל אחריות  כלפיך וכלפי המוזמן שלא ביצע את הרכישה בערוצים הנתמכים. הצעה זו יכולה להתבטל או להיות מושעה לפי שיקול דעתה הבלעדי של WIGIG ולמזמין לא תהינה כל תביעות עקב כך. ט.ל.ח .